Kiinteistöille

Ylläpidämme ja puhdistamme puhdas-, sade- ja jätevesijärjestelmiä. Huollamme niihin liittyviä rakenteita, laitteistoja ja komponentteja, ja tarjoamme järjestelmien hallintaan sekä kunnossapitoon liittyviä palveluja. Kerromme miten laadusta tinkimättä voit parantaa järjestelmiesi toimintavarmuutta ja vähentää huoltotoimista aiheutuvia kuluja.

Viemärihuolto

Meiltä saat kaikki kiinteistöjen ja tonttien viemäri- ja erotinhuoltopalvelut ja -ratkaisut sekä sadevesi- ja salaojaverkoston kunnossapidon - joko kokonaisuutena, tai erillisinä palveluina.

Kaikki kiinteistöjen ja tonttien viemärihuoltopalvelut:
Ympäristö, turvallisuus ja ennakoitavat kustannukset 

Pystymme toteuttamaan poikkeuksellisen vaativia kohteita ja pystymme kertomaan etukäteen miksi tehdään, mitä tehdään ja mitä se tulee maksamaan. Ei ole harvinaista, että työtämme kiitetään kohteissa, jotka ovat osoittautuneet muille liian vaativiksi. 

Meiltä löytyy kalustoa, joka säästää aikaanne, rahaanne ja koko naapuruston hermoja, emmekä tee turhaa työtä.

Raportoimme työn tulokset kohdekohtaisesti, jotta tiedätte missä mennään, ja tilanteen mukaan saatamme antaa suosituksen lisätoimenpiteistä. Kaikessa toiminnassamme turvallisuus ja ympäristön suojelu ovat ensisijaisen tärkeitä.

Lokakaivon tyhjennys

Tyhjennämme lokakaivot nykyaikaisella kalustollamme nopeasti ja tehokkaasti.

Säännöllinen lokakaivon tyhjennys pitää viemärijärjestelmän kunnossa. Säännöllinen ennakkohuolto tulee myös edullisemmaksi kuin kaivon ylitäytön aiheuttama kiiretyö.

Tilaa lokakaivon tyhjennys

Erotinhuolto 

Hoidamme hiekan-, öljyn- ja rasvanerottimet kokonaispalveluna, johon sisältyy tyhjennys, pesu, huuhtelu ja tarkastus.

Erottimien ennakkohuolto on tärkein viemäriverkostoa ylläpitävä huoltotoimi. Se pidentää erottimien ja viemärien toimintaikää vähentäen putki-, tiiviste- ja pumppaamovaurioita.

Säännöllinen ennakkohuolto tulee aina monin verroin edullisemmaksi kuin tukoksen tai vaurion aiheuttama kiiretyö.

Palveluumme sisältyy säännöllinen tyhjennys ja pesu, huuhtelu ja toiminnantarkastus.

Viemärikuvaus ja pesu

Peruskunto- ja takuukartoituksilla sekä luovutus-, vastaanotto- ja kulkuselvityksillä selvitetään ja dokumentoidaan putkistojen tila. Samalla arvioidaan huoltotarve. Säännölliset kuvaukset auttavat järjestelmien ylläpidossa.

Kuntokartoituksen ja esimerkiksi omistajan vaihtuessa tehtävän dokumentoinnin lisäksi kuvausten tyypillisiä käyttötilanteita ovat huoltotarpeen ennakointi ja vikakohteiden paikannus.

Käytämme putkistoselvityksiin sekä itseliikkuvia että työnnettäviä kamerajärjestelmiä ja paikannuslaitteistoja. Kuvaus tuottaa paikkatiedon, jolla mahdolliset huoltokohteet voidaan määritellä ± 5 cm tarkkuudella.

Kuivanapito

Hoidamme linjastojen, pumppaamoiden ja putkirikkojen ohituspumppaukset sekä tarvittavat tulppaukset sujuvasti ja tehokkaasti monipuolisella kalustollamme. Kaikkien palvelukeskustemme kalusto on käytettävissä tarvittaessa nopeaan toimintaan.

Käyttökohteita

Kalustomme soveltuu mitä erilaisimpiin kohteisiin kuten:

 • altaiden ja korjauskaivantojen tyhjennykset ja kuivanapito
 • putkirikkojen ohitukset
 • linjastojen ja pumppaamoiden ohituspumppaukset
 • tulvapumppaukset.

Suurtehoimurointi ja -puhallus

Suurtehoimurointi ja -puhallus ovat oivallisia menetelmiä rakennettaessa ja talotekniikkaa tai rakenteita uusittaessa.

Materiaalien poisto sujuu nopeasti, siististi ja joustavasti myös vaikeapääsyisistä kohteista. Siirrettävät materiaalit voivat olla kuivia tai märkiä, yhtä lailla pölyä kuin tiilenkappaleita.

Suurteholaitteilla voidaan myös tehdä uutta, kuten putkistotunneleita rakennusten pohjiin.

Tehokkailla, siisteillä ja hiljaisilla suurtehoyksiköillämme hoidamme materiaalien poistot vaikeapääsyisiä kohteista ja siirtoja kohteisiin, kuten:

 • eristeiden poisto rakenteista
 • kattosingelien ja soran poisto
 • kiviaineksen poisto purkukohteista
 • alapohjasaneeraukset
 • putkitunneleiden avaaminen rakennusten alle
 • hiekan ja soran poisto kaapeli- ja putkilinjojen päältä
 • pilaantuneen maan poisto
 • sepelin puhallus ja lecasoran levitys.

Puhdasvesipalvelut

Puhdasvesitöihin erikoistunut henkilökuntamme ja erityiskalustomme varmistavat, että puhdasta vettä on turvallisesti saatavilla häiriötilanteissakin kaikkialla, missä puhtaan veden katkeamaton saatavuus on välttämätöntä.

Huolehdimme myös puhtaan veden säiliöautotoimituksista. Ja tarvittaessa vaikka teemme sateen efektitarpeisiin tai festivaalien pölyäville yleisökentille.

Puhtaasti puhdasta vettä

Puhdasvesipalvelumme henkilökunta ja kalusto työskentelee ainoastaan puhdasvesitehtävissä. Yksikön koko henkilöstöllä on voimassaoleva vesityökortti.

Palveluihin sisältyvät:

 • verkostoveden jakelulaitteiden ja -järjestelmien huollot ja pesut
 • ennakoiva huolto
 • vesijohtoverkon tilapäiset paineenkorotukset
 • veden toimitus erityistarpeisiin.