Kotitaloudet ja vesiosuuskunnat

Tyhjennämme lokakaivot ja avaamme tukkeutuneet viemärit. Tyhjennämme ja pesemme erotinkaivot ja pienpuhdistamot, avaamme tukkeutuneet salaojat. Puhdistamme ja huollamme vesiosuuskuntien vedenottamoita ja linjastoja.

Teemme kaiken, mitä tarvitaan pientalon tai vesiosuuskunnan puhdas- ja jätevesijärjestelmien ylläpitoon. Ja vähän enemmänkin.

Lokakaivon tyhjennys

Tyhjennämme lokakaivot nykyaikaisella kalustollamme nopeasti ja tehokkaasti.

Säännöllinen lokakaivon tyhjennys pitää viemärijärjestelmän kunnossa. Säännöllinen ennakkohuolto tulee myös edullisemmaksi kuin kaivon ylitäytön aiheuttama kiiretyö.

Tilaa lokakaivon tyhjennys

 

Hanki kauttamme täyttymishälytin!

Smartel-täyttymishälyttimen langaton tiedonsiirto tuo tiedon säiliön tyhjennyksen tarpeesta tai pumppuaseman veden pinnan noususta valitsemaasi paikkaan sisätiloissa.

Smartel 431 Grey- Blackwater esite 2024

Viemäri- ja salaojapalvelut

Tyhjennämme ja puhdistamme loka- ja erotinkaivot. Avaamme tukkeutuneet viemärit ja huuhtelemme sekä kuvaamme putkistot.

Hoidamme aivan kaiken mitä pienkiinteistöllä tarvitaan, jotta sade- ja jätevesijärjestelmät toimivat niin kuin pitää.

E-Ympäristöpalveluiden töitä ovat:

 • viemäritukosten avaaminen, juurien poisto putkistoista
 • hiekanerottimien, lokakaivojen ja pienpuhdistamojen tyhjennys ja pesu
 • viemärien puhdistus ja pesu
 • linjojen kulkuselvitykset ja peruskuntokartoitukset
 • sadevesi- ja salaojakaivojen tyhjennys
 • salaojajärjestelmien puhdistukset
 • putkistojen kuvaukset
 • sulatukset, myös rännit ja katot.

Putkistojen kuvaus ja pesu

Peruskuntokartoituksilla ja kulkuselvityksillä saadaan selville orastavat tukkeumat ja putkistojen yleinen kunto, joka on perustana huoltotarpeen arvioinnille. Säännöllisesti tehty kuvaus auttaa ennakoimaan ja estämään häiriöt jo ennakolta.

Kuntokartoituksen lisäksi putkistokuvausten tyypillisiä käyttötilanteita ovat esimerkiksi omistajan vaihtuessa tehtävä dokumentointi ja vikakohteiden paikannus.

Käytämme putkistoselvityksiin sekä itseliikkuvia että työnnettäviä kamerajärjestelmiä ja paikannuslaitteistoja. Kuvaus tuottaa paikkatiedon, jolla mahdolliset huoltokohteet voidaan määritellä ± 5 cm tarkkuudella.

Puhdasvesipalvelut

Puhdistamme ja huollamme vesiosuuskuntien vedenottamoita ja linjastoja. Toimitamme puhdasta vettä, pesemme ja täytämme uima-altaat.

Turvallisuus ja hygienia

Nykyaikainen puhdasvesikalustomme työskentelee ainoastaan puhdasvesitehtävissä. Yksikön koko henkilöstöllä on voimassaoleva vesityökortti.

Muistilista

Muistathan, että talousveden laatu kannattaa tutkia:

 • aina ennen uuden vedenottamon käyttöönottoa
 • jos veden epäillään aiheuttavan terveysoireita
 • jos veden väri, maku tai haju on muuttunut
 • säännöllisesti kolmen vuoden välein

Suurtehoimurointi ja -puhallus

Suurtehoimuroinnilla voidaan rakenteita rikkomatta poistaa vanhoja eristeitä tai sora- ja hiekkakerroksia. Suurtehoimuroinnilla alapohjasaneerauskin sujuu nopeasti ja tehokkaasti.

Toisaalta suurtehopuhalluksella sujuu käytöstä poistettujen viemäreiden tai putkistotunneleiden täyttö nopeasti, ilman suuria kaivutöitä.

Hiljaisilla ja tehokkailla suurtehoyksiköillämme hoidamme nopeasti ja siististi materiaalien siirrot kuten:

 • käytöstä poistettujen viemärien ja putkitunneleiden täyttö
 • työnaikaisten putkitunneleiden avaaminen
 • maa-aineksien poisto
 • sepelin ja lecasoran puhallus.